Hva er Joyn-In?

Joyn-In er Trondheim Jazzfestival sin nye satsing på inkludering og mangfold. Prosjektet skal rekruttere nytt publikum og nye utøvere, stimulere unge talenter og forebygge utenforskap gjennom musikk og felles kulturell opplevelsesglede.

Jazzens historie bygger på en musikalsk vandring gjennom flere kontinenter, og mangfold og inkludering er den moderne jazzens grunnstein. Ingen musikkform har hatt større betydning for dagens ulike musikalske uttrykk, populærmusikk så vel som kunstmusikk.

Trondheim Jazzfestival skal leve opp til sine verdier som en aktiv og synlig kulturformidler, og ta et spesielt samfunnsansvar for å opprettholde sjangerens inkluderende natur og unge drivkraft.

Prosjekt Joyn-In består av fire grunnpilarer: Familiedag i Olavshallen og på Torvet, Jazzfest for de unge, Joyn-In Sessions og oppsøkende konsertvirksomhet.

I forbindelse med prosjektet har Trondheim Jazzfestival ansatt en publikumsutvikler, Malin Dahl Ødegård, som skal jobbe aktivt for å gjennomføre og utvikle Joyn-In i årene fremover.

Har du spørsmål om prosjektet?

Send en mail til malin (at) jazzfest.no.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere:

Trondheim Jazzfestival, Dokkparken 4, 7014 Trondheim, Norway
© 2022 Jazzfest | Joyn-In

Alle rettigheter reservert | All rights reserved. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Jazzfest og dets samarbeidspartnere forholder seg til norske og internasjonale lover, og ingen del av siden kan reproduseres eller gjengis uten tillatelse.